• İçerenköy mah Karsan Sokak 37/a Ataşehir
  • 0216 606 41 57
  • 0212 474 74 07
  • 0539 480 08 50
  • humelendustriyel@gmail.com